Vuoden Seniorin nimeäminen

Seniorien hallitus on päättänyt nimetä vuosittain ”Vuoden Seniorin”. Ensimmäinen julkistus tapahtuu 110-vuotisjuhlassa. Seniorin nimeää Kokemäen yhteiskoulun Seniorit ry:n hallitus seuraavanlaisten periaatteiden mukaisesti:

”VUODEN SENIORI”-ARVONIMI

MYÖNTÄMISPERUSTE
Vuoden senioriksi voidaan nimetä Kokemäen yhteiskoulua (lukiota) käynyt, myönteisellä tavalla kunnostautunut, julkisuudessa ollut entinen tai nykyinen oppilas, joka voi toimia esikuvana nykyiselle oppilassukupolvelle

NIMEÄJÄ JA AJANKOHTA
Vuoden seniorin nimeää Kokemäen Yhteiskoulun Seniorit ry:n hallitus. Nimeäminen tapahtuu koulun ”senioripäivänä”, joka on vuosittain viikon 42 perjantai. Ensimmäisen kerran vuoden seniori nimetään koulun 110-vuotisjuhlassa, la 21.10.2017.

NIMEÄMISEN MUOTO
Vuoden seniorille luovutetaan opettaja Pekka Sunikan suunnittelema ja yhdessä oppilaiden kanssa toteuttama koivusta tehty koulun tunnuksen (140 x 130 mm kokoinen) puinen jäljitelmä. Hopealaatasta käy ilmi saajan nimi ja vuosi, jolloin nimeäminen on tapahtunut.

Teknisen työn opettajan, Pekka Sunikan mukaan jäljitelmä on tehty koivusta, joka on kasvanut Säpilässä, Kokemäenjoen rannalla, riippusillasta alajuoksulle päin, ja vuosirenkaista laskien on 110 vuotta vanha.

Tämän lisäksi vuoden seniorille luovutetaan asiaa koskeva kunniakirja.

Kuvassa ”Vuoden seniorille” luovutettava palkinto.