Toimintamme

 

 

Kouluajan muistot talteen

Kokemäen yhteiskoulun seniorit ryhtyy keräämään kouluun liittyvää muistitietoa. Tarkoituksenamme on kerätä Kokemäen yhteiskoulun, Kokemäen lukion sekä Kokemäen peruskoulun yläasteen oppilaiden, opettajien ja muun henkilökunnan kouluun ja kouluaikaan liittyviä muistoja.

Suunnitteilla on kirja, jossa julkaistaisiin yhteiskouluun liittyviä kirjoituksia ja kuvia. Lähivuosina julkaistavaksi suunnitellun teoksen on tarkoitus osaltaan täydentää vuonna 2007 julkaistua koulun virallista satavuotishistoriaa.

Mitä muistoja sinulla on kouluajoista? Muistatko paremmin oppitunnit vaiko sen, mitä tapahtui välitunneilla? Ketkä oppilaat tai opettajat ovat jääneet parhaiten mieleesi, entä millaiset tapahtumat? Mitä muistat koulumatkoilta tai koulun järjestämistä tilaisuuksista? Onko sinulla kouluajoilta valokuvia, jotka voisit jakaa muiden kanssa?

Kokemäen yhteiskoulun seniorit ottaa vastaan koulun menneisyyteen liittyviä kirjoituksia, valokuvia ja muuta aineistoa. Kirjoituksilla ei ole määrämittaa tai -muotoa. Perinteen tallentamisen kannalta niin muistiinpanot, kirjoitelmat kuin tutkielmamuotoiset kirjoituksetkin ovat tärkeitä ja tervetulleita. Toivomme saavamme aineiston lähinnä sähköisessä muodossa.

Tulemme myöhemmin järjestämään myös muistelutilaisuuksia, joissa koulumuistoistaan voi kertoa. Myös haastattelut ovat mahdollisia. Voit antaa meille vinkkejä sopivista haastateltavista.

Hyödynnämme kirjoituksia ja kuvia tulevassa julkaisutoiminnassamme joko sellaisenaan tai lähdeaineistona. Kaikki saamamme aineisto säilytetään yhdistyksen arkistossa mahdollista tulevaa käyttöä varten.

Voit lähettää kirjoituksia ja kuvia kenelle tahansa hallituksen jäsenistä (ei kuitenkaan sihteerille eikä tili- ja jäsenasioiden hoitajalle). Hallituksen jäsenten yhteystiedot löydät verkkosivujen yhteystiedot-osiosta.

Lähettämällä meille aineistoa annat samalla suostumuksesi kirjoitusten, valokuvien ja muun aineiston julkaisemiseen yhdistyksen julkaisuissa sähköisessä ja painetussa muodossa.

Tulethan mukaan tallentamaan Kokemäen yhteiskoulun perinteitä!

 

Kokemäellä 17. lokakuuta 2019

 

Timo Simula

Kokemäen yhteiskoulun seniorit ry:n puheenjohtaja

 

Puheenjohtajan kuulumiset

Kokemäen yhteiskoulu täytti 110 vuotta vuonna 2017. Senioriyhdistyksen toiminta painottui viime vuonna tähän juhlavuoteen. Yhdistys nimesi ja palkitsi koulun vuosijuhlassa lokakuussa ensi kertaa valitun ”Vuoden seniorin”. Tästä eteenpäin valinta tapahtuu nimensä mukaisesti vuosittain.

Senioriyhdistys muutti muutama vuosi sitten sääntöjään niin, että yhdistyksen vuosikokous pidetään elokuun ensimmäisenä lauantaina eli saman päivänä, kun Kokemäen Tytöt ja Pojat kokoontuu. Tällä on pyritty helpottamaan kokoukseen osallistumista. Vuosikokouksessa 5.8.2017 yhdistyksen hallitukseen valittiin neljä uutta jäsentä viiden vanhan jäsenen ja puheenjohtajan jatkaessa. Yhdistyksen kutsuttuna sihteerinä toimii lukion rehtori. Tällä on tarkoitus turvata toimiva yhteys kouluun. Harri Kivenmaan, joka on toiminut sihteerinä yhdistyksen perustamisesta eli vuodesta 2003 lähtien, jättäessä rehtorin tehtävät on sihteeriksi joulukuussa 2017 kutsuttu nykyinen rehtori Juhani Grönroos.

Yhdistyksen hallitus on nähnyt isona puutteena yhdistyksen kotisivujen vajaavaisuuden ja ryhtynyt toimenpiteisiin kotisivujen uudistamiseksi ja näin tiedonkulun parantamiseksi. Tämäkin kirjoitus on tarkoitettu uusille kotisivuille.

Yhdistyksen toimesta kirjoitutettiin Kokemäen yhteiskoulun 100 – vuotisjuhliin vuonna 2007 ilmestynyt koulun historia sekä matrikkeli koulun oppilaista. Kirjan myyntioikeudet ovat sittemmin siirtyneet Kokemäen kaupungille. Kirjoja on vielä runsaasti jäljellä, koska siitä aikanaan tietoisesti otettiin iso painosmäärä. Kirjan historiaosuuteen ei luonnollisesti lisäkirjoitustarvetta vielä ole, mutta matrikkelitietojen ajantasaistamista ja koulusta vuoden 2007 jälkeen poistuneiden oppilaiden tietojen lisäämistä on yhdistyksen hallitus vakavasti pohtinut. Asia on kuitenkin vielä suunnitteluvaiheessa.

Maaliskuussa 2018

Kari Heinonen

Vuoden seniori ja yhteiskoulun senioripäivä

Vuoden senioriksi voidaan nimetä Kokemäen yhteiskoulua (lukiota) käynyt, myönteisellä tavalla kunnostautunut, julkisuudessa ollut entinen tai nykyinen oppilas, joka voi toimia esikuvana nykyiselle opiskelijasukupolvelle. Vuoden seniorin nimeää Kokemäen Yhteiskoulun Seniorit ry:n hallitus.

Vuoden seniorille luovutetaan opettaja Pekka Sunikan suunnittelema ja yhdessä oppilaiden kanssa mupalkintootoilema koulun tunnuksen puinen jäljitelmä. Se on tehty koivusta, joka on kasvanut Säpilässä, Kokemäenjoen rannalla, riippusillasta alajuoksulle päin, ja vuosirenkaista laskien on 110 vuotta vanha. Tämän lisäksi vuoden seniorille luovutetaan  kunniakirja.

Nimeäminen tapahtuu koulun ”senioripäivänä”, joka on vuosittain viikon 42 perjantai. Ensimmäisen kerran vuoden seniori nimettiin  koulun 110-vuotisjuhlassa 21.10.2017. Valituksi tuli Satu Santala.

Stipendit 
Yhdistyksen varoista jaetaan vuosittain  kaksi stipendiä erityisen hyvin yhteen hiileen puhaltamisen taitoa osoittaneille opiskelijoille.  Kannustuspalkinto jaetaan sekä yhteiskoulun että lukion opiskelijalle.

Historiikki- ja matrikkelikirja  
Mattila, Markku: Kokemäen yhteiskoulu 100 vuotta. Kokemäki: Kokemäen yhteiskoulun seniorit Ry, 2007. ISBN 978-952-92-2534-7.

Vuonna 2007 vietettyyn 100-vuotisjuhlaan valmistunutta historiikki- ja matrikkelikirjaa on edelleen saatavissa. Jos haluat kirjan, ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin.

Pinssit ja kravatti neulat

Pinssin hinta on 5 €, kravattineulan 10 €. Saatavissa yhdistyksen sihteeriltä.